10/12/2014 17:11

Hai thanh niên điều khiển xe máy, mang theo thanh đao dài 1 m, gác trên ống pô.