26/08/2021 17:29

Trong vòng 10 ngày (16 - 25/8) thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" để dập dịch bệnh Covid-19, Đà Nẵng bước đầu đã đạt được những tín hiệu khả quan và tích cực.