05/06/2017 08:35

Ali Hoàng Dương - học trò Thu Minh đăng quang Giọng hát Việt 2017 nằm trong dự đoán của nhiều người.