03/05/2021 07:33

Họ Phan cho rằng, vợ cũ muốn lừa tiền sính lễ nên nhiều lần đến tận nhà đòi lại, nhưng đều không có kết quả nên nảy sinh ý định trả thù.