02/03/2018 13:46

Dấu hiệu cảnh báo bình Gas sẽ nổ tung sau 3 phút, chậm trễ là mất mạng chị em cần nằm lòng ngay nếu không sẽ cực nguy hiểm tới cả gia đình và mọi người xung quanh.