10/09/2022 17:38

Kiểm tra gần 40 cơ sở, bên cạnh việc nhắc nhở, lực lượng công an đã xử lý 24 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH, trong đó đình chỉ hoạt động 3 cơ sở kinh doanh.