11/05/2017 17:13

Theo nguồn tin của tạp chí Life & Style, Angelina Jolie - Brad Pitt đang giữ bí mật về việc tái hợp.