26/12/2018 10:14

Trong ngày sinh nhật cha, Hoài Linh làm điều đặc biệt chưa từng có.