20/11/2012 07:00

Ánh Viên đã làm nên lịch sử cho bơi lội Việt Nam.