18/07/2014 14:58

Bloomberg đưa tin Apple đang có những chương trình hợp tác và chiến lược mới tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.