05/07/2019 08:58

VFF đã kiện toàn những vị trí chủ chốt để hướng đến hàng loạt mục tiêu quan trọng phía trước cho bóng đá Việt Nam Nhưng nhìn những gì đang xảy ra, khó có thể yên tâm.