14/08/2022 09:57

Có những chiếc siêu xe có giá trị cao, thậm chí thuộc hàng hiếm tại Việt Nam được mua về nhưng rất ít khi được sử dụng, gần như chỉ để không một chỗ.