12/04/2018 15:49

Tại cơ quan điều tra bà Nga khai lý do lạnh lùng cứa tay, chân hàng xóm sau khi xảy ra tranh chấp rảnh nước.