24/02/2018 10:18

Đang nằm điều trị vết thương ở viện, bác sĩ Ninh cho biết anh không hiểu vì sao mình bị đánh, vì trước đó kíp phẫu thuật đã mổ thành công “mẹ tròn con vuông” cho sản phụ.