31/03/2015 15:59

Harold Frederick Shipman nổi danh trong lịch sử hình sự Anh khi là vị bác sĩ duy nhất người Anh bị kết tội giết bệnh nhân của mình.