05/07/2018 21:59

Trước lời khiêu khích của đại bàng, báo đã ra đi để chinh phục đỉnh núi cao và cuối cùng, nó đã một đi không trở lại.