25/03/2020 08:19

Dưới đây là một số bài văn khấn Tết Hàn thực ngày 3/3 âm lịch mà các gia đình có thể tham khảo.