09/08/2020 11:37

Do mâu thuẫn tình ái, Hoàng Đại Long đã dùng súng AK bắn chết người hàng xóm là ông V. rồi tự sát.