27/12/2019 10:03

Bị lạm dụng tình dục từ năm 16 tuổi, cô bé da màu Chrystul Kizer đã bắn hai phát súng kết liễu người đã liên tục lạm dụng mình. Giờ đây, cô phải đối mặt với bản án chung thân.