13/06/2015 08:55

Mặc dù cách cơ quan chức năng không xa, nhưng quán beer club Ship vẫn bành trướng hoạt động vi phạm.