26/09/2017 17:14

Dưới đây là 4 đặc điểm “đặc trưng” của người đàn ông thiếu bản lĩnh, phụ nữ nên học thuộc kẻo lấy nhầm thì khổ cả đời.

28/10/2013 10:13

Ai chưa hề đánh vợ, xin đưa tay lên? Các ông là những thằng hèn. Xem kìa, các ông đang đưa tay đầu hàng phụ nữ đấy à? Bỏ tay xuống cầm ly uống cho bớt nhục đi!

05/03/2013 16:46

Em chưa vợ và không có người yêu như trước, vậy làm sao để biết mình có khắc phục được hay không?

28/11/2012 20:07

Một nghiên cứu mới đây cho thấy nam giới ăn thịt thường xuyên vì cho rằng điều này sẽ tăng cường bản lĩnh đàn ông đích thực.