06/04/2021 09:42

Hiện tại, Tiểu Vương bị suy thận nặng, nằm liệt giường và chỉ còn 45kg.

26/12/2018 21:24

Tưởng rằng chỉ là một câu chuyện đùa nhưng thanh niên Trung Quốc này thực sự bán thận của mình để mua iPhone và điều đó đã hủy hoại cuộc đời anh ta.