24/04/2020 07:59

Đang ngồi trong quán nhậu thì bị đấm trúng mặt, Hiếu rút súng ra bắn thủng bụng một đối thủ và bắn bị thương ở vai một người khác.

29/08/2019 22:49

Khi gặp Hiếu ở quán nhậu, Định dùng tay đấm vào mặt thì bị Hiếu rút súng bắn khiến Định và 1 người khác bị thương.