08/06/2023 11:09

Cô nói rằng bạn trai cô sống ở nước ngoài, không làm việc trong làng giải trí nên từ chối tiết lộ danh tính.