24/12/2015 10:01

Dụ dỗ chị Hằng lên xe và thu tiền 2 lần nhưng bị phản ứng nên nhóm cướp đã đánh và lấy tiền, vàng rồi bắt nữ hành khách gọi người nhà mang 10 triệu đồng đến chuộc.