06/10/2020 10:07

Ngoài khuyến cáo người dân sớm trình báo công an, đã đến lúc phải "khóa chặt" loại hình cho vay nặng lãi núp bóng bằng một hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ chặt.