12/03/2015 21:00

Sau chầu nhậu, Trường nói cho nhóm bạn biết, phòng trọ số 16 hôm trước có gây sự với mình. Nghe vậy, cả nhóm rủ nhau qua gây sự.