12/06/2017 10:56

Bánh rán nóng hổi, cắn một phát "ngập miệng" với sầu riêng béo ngậy.