08/09/2021 11:25

Bão CONSON khi vào biển Đông sẽ có tốc độ đi rất nhanh và tăng cường độ rất mạnh, càng vào gần vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bão càng mạnh lên.