09/01/2021 09:31

Khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể bé gái xuất hiện vô số vết thương, đặc biệt là thủng ruột xuất phát từ dấu hiệu bị bạo hành.