01/10/2022 12:17

Dừng giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử; điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm ô tô... là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10/2022. Khi được áp dụng, những chính sách này sẽ có tác động trực tiếp tới kinh tế và xã hội và đời sống người dân.

24/09/2022 21:37

Nhiều quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), tiền lương của công chức, viên chức các chuyên ngành từ tháng 10-2022 mà người lao động cần biết.

03/09/2022 22:37

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13, những người lao động sau đây sẽ không được giải quyết hưởng BHXH một lần.

01/08/2022 16:51

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

05/05/2022 16:10

Đây là nội dung mà người lao động muốn tham gia BHXH tự nguyện rất quan tâm.

17/04/2022 09:22

Vì muốn chiếm đoạt số tiền bảo hiểm, Lee đã không từ thủ đoạn nào mà lập mưu giết chồng hết lần này đến lần khác.

21/03/2022 08:11

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ giúp người lao động có cơ hội hưởng lương hưu khi về già, nhưng nhiều người lao động lại chọn rút BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc. Vậy trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, đóng đủ 20 năm BHXH có được rút BHXH 1 lần không?

08/03/2022 15:30

Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất một số giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

02/03/2022 17:11

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dưới 1 năm hoàn toàn có thể làm thủ tục rút BHXH 1 lần nếu thỏa mãn một trong các điều kiện được quy định tại Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13. Vậy trường hợp đóng BHXH dưới 1 năm lãnh 1 lần được bao nhiêu tiền?

28/02/2022 09:31

Trong tháng 3 tới đây những chính sách mới về luật tiền lương sẽ được thực hiện. Trong đó có việc tăng cường trợ cấp cho cán bộ xã già yếu.