14/03/2016 09:26

Hoàn cảnh của bà mẹ trẻ này thật đáng thương nhưng hành động của cô thì không thể chấp nhận được.