28/10/2019 16:00

Băng bụi đời gồm các thanh thiếu niên sống lang bạt, chuyên trộm tài sản du khách nước ngoài ở bãi biển Đà Nẵng đã sa lưới.