27/04/2021 16:46

"Giờ cháu mất đi rồi, nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai tôi đau xót vô cùng...", ông Khiếu Văn Quang chia sẻ.