14/09/2021 15:27

Ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc trung tâm y tế quận Thốt Nốt bị đình chỉ công tác 15 ngày.