27/11/2023 15:50

Khi nhìn thấy thi thể con người mẹ đã khóc ngất khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng xót xa.