26/06/2012 16:17

Nam diễn viên cho biết, vợ anh vừa sinh cô công chúa thứ hai nặng 3,3 kg và giống hệt bố.