05/06/2021 10:11

Sau 5 ngày mất tích, N. trở về nhà và kể bị một thanh niên dụ đi uống cà phê, sau đó em bị đưa về nhà của người này. Tại đây em bị nhốt 5 ngày không được ra khỏi nhà và liên tục bị hiếp dâm.