09/06/2021 15:11

Được biết, người mẹ này đã bỏ con gái trong xe với mức nhiệt 60 độ C, để chạy sang đường hút cần sa cùng bạn bè!

04/07/2019 21:19

Khi người mẹ nhớ ra và tìm được con thì bé gái đã bất tỉnh trong ô tô từ lúc nào.