11/04/2018 15:12

Khi biết đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong ống cống, giữa ổ kiến đỏ sau cơn bão, ai cũng nói việc bé sống sót quả đúng là một phép màu.