10/06/2020 07:19

Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể bé Hồ Văn Đô (5 tuổi) đã được tìm thấy trong căn nhà hoang, 2 tay bị trói.