03/03/2019 09:35

"Đứa trẻ chết do cúm siêu vi, nguyên nhân sâu xa là do lạm dụng thuốc kháng sinh, dẫn đến bệnh viện không có phương pháp cứu chữa".