05/08/2021 16:09

Hàng xóm sống gần căn nhà của Nam bức xúc trước việc Nam thường xuyên đánh đập bé A.