15/07/2020 08:23

"Tôi không ngờ vì chuyện chiếc mũ mà con bị đánh đến mức như này...", lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Dũng về nguyên nhân con trai bị Đức hành hung.