14/01/2020 15:39

"Chúng tôi đưa ra mức này để các bị cáo thấy đây là một sự việc nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất lớn đối với gia đình”, ông Lê Văn Sơn - bố nạn nhân - giãi bày.