19/01/2022 15:38

Beijing U5 Plus - mẫu ô tô Trung Quốc vừa về Việt Nam có giá khá mềm so với phân khúc sedan hạng C.