15/07/2021 08:41

Bệnh nhân 17725 chui qua lỗ trống giữa các ô gạch vỡ trên tường rào Bệnh viện dã chiến Đông Hòa ra ngoài.