12/07/2020 18:05

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xác định và tiến hành cách ly 37 trường hợp F1, F2 sau khi xuất hiện ca bệnh 370, là chuyên gia nước ngoài, thuộc Công ty Cổ phần Hoà Phát Dung Quất.