06/08/2020 21:16

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam là thợ cắt tóc, hàng ngày tiếp xúc với khoảng 10 khách. Người này cũng từng dự tiệc tân gia với khoảng 120 người khác.