26/08/2020 12:59

Bệnh nhân 758 là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.